97/7/24
تعداد نظرات:0
12:07
شماره مطلب:139772434190
-A A +A
مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین خبر داد؛

اجرای ۳۴۰ برنامه برای ۱۳۱ راهکار سند تحول آموزش و پرورش

مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین گفت: برنامه اجرایی سند تحول در طول برنامه ششم توسعه ابلاغ شده است که نشان می‌دهد در هر زیر نظام چه کاری انجام می‌گیرد و حدود ۳۴۰ برنامه برای این ۱۳۱ راهکار قرار است، انجام شود.

به گزارش بیست: رضا مددی مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین  در ادامه سلسله برنامه‌های پاسخگویی استودیو الفبا با اشاره به آثار و فواید تصویب سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت، اظهار کرد: از زمانی که سند تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی  تصویب شد و مبنای عمل قرار گرفت، تصویر گویایی از تعلیم و تربیت در ایران را ارائه داد و آموزش و پرورش صاحب و بانی فلسفه تعلیم و تربیت در ایران شد و کمبود و کاستی که در  آموزش و پرورش در این بخش وجود داشت، رفع شد.

وی افزود: سند تحول، سندی راهبردی است و مسیر تحولی و اقدامات آموزش و پرورش را  از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ ترسیم کرده است و آموزش و پرورش باید آن را طی سه برنامه پنجم و ششم و هفتم توسعه،  اجرا کند.

مددی خاطرنشان کرد: سند تحول در بخش‌های مختلف تعلیم و تربیت دارای برنامه‌های مشخص است و  علاوه بر تعریف تعلیم و تربیت اسلامی، چرخه‌های تحول آفرین را مشخص کرده و اهداف، چشم‌انداز و مأموریت‌های آموزش و پرورش تا ۱۴۰۴ را بیان کرده است.

وی با بیان اینکه سند تحول از ۱۳۱ راهکار تشکیل شده  است، گفت: آموزش و پرورش مسؤول  اجرای راهکارهای سند است و راهکارها در ۶ ساحت تنظیم  شده است و زیر نظام‌هایی که در سند تحول آمده شامل زیر نظام برنامه درس ملی، فضا، تجهیزات و فناوری، راهبردی و مدیریت، تربیت معلم و منابع انسانی، تأمین منابع مالی و پژوهش و ارزشیابی است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین ادامه داد: در آموزش و پرورش هر اقدامی که  بخواهد انجام شود باید ذیل این زیر نظام‌ها صورت بگیرد و با تصویب سند تحول   بلاتکلیفی و فقدان فلسفه برطرف و نقشه راه در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است و در آن مشخص شده است که چه آموزش و پرورش و مدارسی می‌خواهیم.

 وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه در بند ۷۵، اجرای سند تحول را به  آموزش و پرورش تأکید کرده‌اند، اظهار کرد: با تصویب  سند تحول، مسیر سیاستگذاری در آموزش و پرورش  مشخص شده است و با آمد و رفت وزیران و مدیران ارشد، مسیر اصلی آموزش و پرورش تغییر نمی‌کند هرچند که ممکن است  شیوه اجرایی مدیران در اجرای سند تحول تفاوت داشته باشد.

مددی با اشاره به مهم‌ترین اقدامات آموزش و پرورش از زمان تصویب سند تاکنون، گفت: از  سال ۱۳۹۰ که سند تحول بنیادین تصویب شد، به موازات آن برنامه درسی ملی هم مصوب شد و آموزش و پرورش با برنامه درسی ملی اقدام به اجرای سند تحول کرد و با شروع اجرای سند تحول، تغییر ساختار نظام آموزشی اتفاق افتاد و این تغییر ساختار،  تمام بخش‌های آموزش و پرورش  از جمله تالیف کتاب‌های درسی را تحت تأثیر خود قرار داد و امسال با استقرار پایه دوازدهم مرحله تغییر ساختار به پایان رسیده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تألیف کتاب های درسی  برای پایه‌های جدید و برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد برای معلمان  و دیگر ذی‌نفعان از جمله مواردی است که با تغییر ساختار نظام آموزشی انجام گرفته است و البته این نقد وجود دارد که شروع تغییر  ساختار نظام آموزشی بهتر  بود با بسترسازی زیرساختار شروع می‌شد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین افزود: پیگیری اجرای سند تحول از سال تحصیلی گذشته با شتاب بیشتری پیش می‌رود و مصداق آن راه اندازی سامانه پایش و رصد سند تحول  است که دبیرخانه شورای هماهنگی و اجرایی سند تحول با همکاری معاونت‌ها، میزان پیشرفت برنامه را رصد می‌کند تا نقاط قوت و ضعف مشخص شود و برای اینکه مدیریت تحول از انسجام برخوردار باشد، شورای هماهنگی و اجرایی در نظر گرفته شده است که موظف است تمام مصوبات را پیگیری و نظارت بر روند اجرا داشته باشد و تا کنون ۷ جلسه تشکیل شده است.

مددی با اشاره به نتایج حاصله از نشست‌های شورای هماهنگی و اجرایی سند تحول، اظهار کرد:  برنامه اجرایی سند تحول در طول برنامه ششم توسعه ابلاغ شده است که نشان می‌دهد در هر زیر نظام چه کاری انجام می‌گیرد و برای هر راهکار چه باید کرد و نزدیک ۳۴۰ برنامه برای این ۱۳۱ راهکار قرار است انجام شود و کاملا مشخص است برای هر برنامه کدام واحد مسؤول اجرا است و البته واحدهای همکار هم تعیین شده است و به تناسب مأموریت واحدهای همکار مشخص شده است و گفتنی است که این اسناد چارچوب تفصیلی دارند که شاخص های ارزیابی و  استلزامات در آن مشخص شده است.

وی تصریح کرد: بخشی از برنامه‌های سند تحول نیاز به منابع مالی دارد و برخی هم با همان منابع قبلی قابل اجراست و بودجه سال ۹۸براساس اجرای سند تحول برنامه ریزی خواهد شد.

مددی با بیان اینکه برنامه اجرایی به مجموعه سامان بخشیده است، گفت: برنامه به استان‌ها ابلاغ شده است و کنار این برنامه، اقدامات ترویجی و گفتمان سازی انجام خواهد شد  و تاکنون کارگاه های آموزشی مختلفی هم برگزار شده است و مجموعه حوزه ستادی آموزش و پروش و استان‌ها مسیر پیش روی‌شان مشخص است و مهم‌ترین بحث این است که چگونه برنامه‌ها را در مدرسه اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه راهکارهای سند تحول مستقیماً توسط مدیر مدرسه قابل اجراست، اضافه کرد:  بینش و نگرش آمده در سند تحول در تمام سطوح آموزش و پرورش قابل اجراست و بررسی انجام شده نشان می‌دهد که ۵۰  راهکار توسط مدارس قابل اجراست و اخیرا هم که آموزش و پرورش ۲ ساعت از برنامه رسمی را در اختیار مدیر مدرسه قرار داده است، فرصت خوبی است که مدیران برای انعطاف در برنامه درسی از آن استفاده کنند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین با اشاره به سیاست وزارت آموزش و پرورش در اجرای سند تحول خاطرنشان کرد: طرح  تدبیر در دوره ابتدایی و طرح تعالی  در دوره متوسطه، چارچوب اجرایی کردن سند تحول در مدارس است چراکه ظرفیت پیاده سازی را دارند و سال تحصیلی جاری برنامه تدبیر با اصلاحاتی که در آن انجام شده با سند تطبیق پیداکرده است و به مدارس ابلاغ شده است و ۶ ساحت تربیتی، اهداف دوره تحصیلی و راهکارهای سند تحول، مبنای تغییر در طرح‌های تدبیر و تعالی هستند و هر مدرسه می‌تواند فراخور شرایط بومی و امکاناتش  برنامه سالانه خود را تنظیم کند و این دو برنامه فقط قالب و چارچوب است.

مددی با بیان نقش خانواده‌ها، مدارس و دانش‌آموزان در اجرای سند تحول، گفت: اجرای سند تحول به تنهایی از عهده دولت خارج است و حتما به همکاری و مشارکت مدارس، والدین  و دانش آموزان بستگی دارد و از طریق اجرای سند، تغییر و تحول مدرسه ها را خواهیم داشت و بدون کمک ذی نفعان این امکان صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین سیاست سال جاری این است که اولیا با پیامدهای تحولی آشنا شوند و با کمک  واحد انجمن اولیا و مربیان، مدرسین آموزش خانواده  برای این امر آموزش دیده اند و در دو سرفصل مهم، خانواده‌ها با حقوق و وظایف خود در برنامه رسمی تعلیم و تربیت و تربیت متوازن فرزندان در ۶ ساحت تربیتی آشنا می‌شوند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین گفت: مدرسه در سند تحول بنیادین کانون اصلی تعلیم و تربیت است و شأن ویژه‌ای پیدا کرد.

افزودن نظر جدید

انتشار دیدگاه به معنای تایید آن نیست . نظرات توهین آمیز منتشر نمی شود .
کد امنیتی
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.